Logopeda Szczecin
Ul. Starzyńskiego 2
71-742 Szczecin
Gabinet 224, I piętro
E-mail: terapia@gimnastykajezyka.pl
Telefon: 698 037 347

Poradnia Logopedyczna W Szczecinie „Gimnastyka Języka”

Kochani Pacjenci, już jest!!! Gabinet logopedyczny GIMNASTYKA JĘZYKA stacjonarnie!

Został stworzony z pasji oraz sympatii do Was. Jest to miejsce przyjazne dzieciom jak i dorosłym. Możecie liczyć w nim na profesjonalizm oraz chęć niesienia pomocy. Do wszystkich spotkań wkładam dużo serca . Każda historia jest dla mnie inna i podchodzę do nich indywidualnie.

Oferta gabinetu logopedycznego GIMNASTYKA JĘZYKA:

Oferta gabinetu logopedycznego GIMNASTYKA JĘZYKA:

– konsultacja logopedyczna

– diagnoza logopedyczna

– wczesna interwencja logopedyczna

– terapia zaburzeń mowy i komunikacji (opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy, afazja, dyzartria, autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, niepłynność mowy)

– terapia dyslalii ( rotacyzm, betacyzm, lambdacyzm, kappacyzm,  gammacyzm, nosowanie, mowa bezdźwięczna, sygmatyzm)

– wspieranie terapii innych specjalości

– nauka czytania

– przygotowanie przedszkolne

– praca nad gotowością  podjęcia nauki w szkole dla dzieci w wieku 5/6 lat

– likwidowanie trudności w uczeniu się

Szukasz pomocy logopedy, Zapraszam do kontaktu

Buy now